Имате ли потенциални клиенти в PINTEREST?

Все повече български потребители използват Pinterest, а това означава, че трябва да съсредоточите усилията си да привлечете потенциални клиенти там. Потребителското поведение в тази социална мрежа има своите особености и характеристики. Изследванията върху Pinterest потребителите в Щатите и Световен мащаб могат да послужат като отправна точка за това какъв тип хора присъстват в тази мрежа и дали отговарят на профила на вашия потенциален клиент. Тези данни могат да ви служат като добра основа за чертаенето на вашата стратегия.

 

Има ли потенциални клиенти на вашия онлайн магазин в Pinterest?

 

Какво разкрива инфографиката?

Жените са преобладаващата част от активните потребителите в Pinterest. резултатите са вече на цели 2 години, но можем смело да заключим, че съотношението спрямо мъжете не се е променяло рязко. Възрастовата граница между 25 и 54 години е с преобладаващ брой потребители спрямо други възрастови интервали. Това означава, че средните потребители на Pinterest са работещи и независими хора с трудов доход.

До каква степен потенциалните клиенти на вашия онлайн магазин съвпадат с преобладаващите потребители на Pinterest?

Интересно е, че устройствата, които най-често са използвани за влизане в Pinterest са айпадите. Това потвърждава тенденцията, че мобилните устройства непрекъснато увеличават своя дял на ползване сред онлайн потребителите, като това се отнася и за онлайн магазините. В резултат от този ръст Google официално дават прироритет на сайтовете, които са оптимизирани за ползване през мобилни устройства и поддържащи т. нар. функционалност „сгъваем“ дизайн.

Оналйн магазините на RAZ поддържаt тази функционалност и като търговец вие ще се възползвате с предимството, което Google са предвидили за вас. Но истинската стратегия се изразява в това да достигнете до потребителите, които вече имат навик за ползват мобилните устройства за разглеждане на Pinterest. 55% от милионите потребителите на социалната мрежа влизат в нея през своя таблет. Това означава, че е редно вашият онлайн магазин да започне да генерира съдържание там, за да имате по-голяма възможност да ви открият потенциални клиенти.

Данните сочат, че тематичните събития повишават разглеждането на тематично съдържание. Това може да ви е полезно, когато определяте прироритетите на стратегията си по време на празници и други специални дни. Разбира се, всичко това зависи до колко вашият потенциален клиент съвпада с профила на преобладаващите потребители в Pinterest. Ако съвпадението е голямо, следователно е нужно по-голямо съсредоточаване на вниманието в тази мрежа и обратното. Още ценна и полезна информация за Pinterest.