Страница „За нас“

https://youtu.be/Be4sRZjLLq0 0:05 Влизате в администраторското меню на вашия онлайн магазин. 0:16 Влизате в меню „Страници“ от лентата вляво и избирате бутона ‚Добави“. 0:20 Ще се отвори редакционно поле. Трябва да...