Страница „За нас“

Автор -

  1. 0:05 Влизате в администраторското меню на вашия онлайн магазин.
  2. 0:16 Влизате в меню „Страници“ от лентата вляво и избирате бутона ‚Добави“.
  3. 0:20 Ще се отвори редакционно поле. Трябва да въведете заглавие и основен текст. Заглавието е името на страницата, в случая „За нас“. Основният текст съдържа представянето на вашия бизнес в 2-3 параграфа.
  4. 0:28 След като сте готови можете да запишете направените промени.
  5. 0:34В онлайн магазина ви вече има страница „За нас“.