Как да намираме съдържание за онлайн магазина?

Съдържанието в онлайн магазина е като драконите на Денерис Таргариен – силно оръжие, но винаги гладно за свежа мръвка. Всяка статия, всяка инфографика, всяко видео, което ще публикувате във вашия онлайн магазин изисква идея и тема.

Маркетинговото съдържание позиционира бизнеса ви като надежден, като източник на полезна информация. То привлича и създава клиенти. Една от функциите му е реципрочност: вие помагате на потенциални клиенти, а когато има се налага да закупят ваш продукт, те ви връщат услугата и го купуват от вас. Търсенето на тема за публикации и статии е управляем процес. Просто трябва да обръщате внимание и да развиете усет за теми.

Съдържание в онлайн магазин

Търсене на теми

За да пускате редовно статии и друг тип съдържание, трябва да генерирате много теми. Процесът на търсене на теми се състои от две части: да следите информацията в интернет за нещата, които продавате и да развиете усет към неща, които биха били полезни за клиентите ви.
Следете индустрията

Идеята е да четете колкото е възможно повече новини и информация за индустрията, в която продавате. След като осмислите информацията със сигурност ще сте способни да откриете теми, за които да пишете. Ако идеята да четете много ви се струва прекалено ангажираща, можете да сте по-селективни към информацията и да проверявате само избрани медии за информация от вашата индустрия.
В зависимост от нещата, които продавате, източниците ви също могат да са различни: Pintereset за ръчно изработени уникати, Instagram и Фейсбук за джаджи, храни и др. стоки и т.н.

Развийте усет към съдържанието

След като имате източник на вдъхновение за съдържанието на онлайн магазина си, остава да съумеете да предоставите статиите си в атрактивен и интересен формат. Например не е достатъчно само да разкажете с думи какво показвате на потребителя, а и да създадете контекст, да му обясните защо му го показвате; да създадете един концептуализъм във всяка своя статия.

Прочетете повече за съдържанието в онлайн магазин.