Отзивите са от значение за всеки онлайн магазин

Една от функционалностите на онлайн магазините от RAZ.bg е възможността потребителите да публикуват отзив за всеки един продукт от инвентара. Как тези отзиви влияят върху другите потребители и как се отразяват върху решението им за поръчка? Това е въпрос, който е важен за всеки онлайн магазин. Различни независими едно от друго маркетингови проучвания сочат сходни резултатите в процентите при изследването на влиянието, което имат потребителските отзиви.

Отзиви и репутация на онлайн магазин

Ще разгледаме като пример проучването на BrigthLocal. Респондентите на въпросника, който те са направили, са от САЩ и Канада.

Ключовите изводи на проучването са:

  • 88% от отговорилите са чели отзиви, за да си изградят представа за качество;
  • 39% от отговорилите четат отзиви редовно и по навик
  • Само 12% не четат отзиви

Това означава, че всеки 9 от 10 потребителя чете онлайн отзиви, а 39% го правят редовно и по навик. Тенденцията в сравнение с изследването през 2013, 2012 години показва, че потребителите на онлайн магазините все по-вече четат отзиви

72% от потребителите казват, че позитивните отзиви ги карат да се доверят на бизнеса

За всеки 7 от 10 потребителя позитивните отзиви са заряд с доверие. Това означава, че репутация е нещо, на което трябва да се обръща сериозно внимание, когато говорим за онлайн бизнес. Всеки негативен отзив повлиява критично и пряко върху репутацията на компанията. Само 1 от 10 потребителя не си прави генерални изводи от онлайн отзиви.

88% от потребителите твърдят, че се доверяват на онлайн отзивите така, както се доверяват на личните препоръки

Почти всеки 9 от 10 потребителя приема онлайн отзива като лична препоръка. Класическото „от уста на уста“ е най-добрият начин за препоръки, но статистиките вече сочат, че онлайн отзивът ще се закотви като вторият най-добър начин. Разбира се, има една условност. Тези 88% могат да се разделят на 50/50 по отношение на това, че една част от тях се доверяват на онлайн отзиви само когато те са повече от един. За другата половина доверието зависи само от това дали отзивът е автентичен(реален). Следователно има еднаква зависимост от количество и качество на изявените мнения.

Отзиви за онлайн магазин Yerbamate
Отзиви за онлайн магазин Yerbamate

Онлайн магазините на RAZ.bg позволяват на всеки посетител в сайта да остави свой отзив на продуктовата страница, от която прави поръчка. Търговецът може и да изключва тази опция, но така само ще се лиши от възможността да получи положителна оценка от клиентите си. Пример за ползата, която имат от положителните отзиви са търговците от Yerbamate.bg.