Неписаните правила за писане на продуктови описания

В днешно време потребителят желае да получи възможно най-много информация за възможно най-краткия обем от време. Това важи с особена тежест за интернет потребителите и описанията на продуктите в онлайн магазините....